سومین دورهمی استارتاپونه

سومین دورهمی استارتاپونه

جلسه سوم استارتاپونه

جلسه سوم استارتاپونه در تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در دفتر لاین استور برگزار شد .در این جلسه به موضوع در شبکه های اجتماعی مخاطبان خود را پیدا کنید پرداخته شد

خانم مهندس لشکری درمورد این بحث توضیحاتی را به شرکت کنندگان در این جلسه ایراد فرمودند

در طی سخنان خانم مهندس لشکری که درباره مخاطبان خود را در شبکه های اجتماعی پیدا کنید بود

آقای حسینی و مهندس درویش زاده نیز در مورد این موضوع صحبت های تکمیلی کردند

در آخر خانم مهندس الهیان نیز در مورد مخاطبان در شبکه های اجتماعی توضیحاتی فرمودند

این جلسه که به دو ساعت طول کشید در آخر از شرکت کنندگان دعوت شد که در مراسم افطاری که در منطقه تفریحی چالیدره تدارک دیده شده بود شرکت کنند

در انتهای جلسه سوم استارتاپونه شرکت کنندگان برای صرف افطاری به منطقه تفریحی و گردشگری چالیدره رفتند

در این ضیافت افطاری که با هماهنگی لاین استور و روابط عمومی منطقه تفریحی و گردشگری صورت گرفته بود از میهمانان پذیرایی شد

بعد از صرف افطاری شرکت کنندگان استارتاپونه سوم به بازدید از منطقه تفریحی و گردشگری چالیدره مشغول شدند و از این فرصت ایجاد شده برای گرفتن عکس یادگاری نهایت استفاده را کردند

گالری تصاویر استارتاپونه سومین

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه