ده تکنیک عالی مذاکره

ده تکنیک عالی مذاکره
ویژه

به شما تبریک میگوییم چرا که تصمیمی گرفته اید رئیس خودتان و مسئول نتایج بیزنستان باشید و حالا به دنبال یادگیری جلسات تاثیر گذار هستید. شما قطعا برای رسیدن به این سطح گام های موفقیت آمیزی برداشته اید حالا به عنوان یک متخصص مسئولیت های بزرگی بر دوش شما خواهد بود.
نتیجه اشتباهات شما میتواند برای کار و کسبتان گران تمام شود. زیرا سرنوشت مراجعه کننده هایی که به جلسه تشریف می آورند ، به عملکرد شما در مذاکره بستگی دارد .
در این دوره ما بهتون آموزش میدیم که با ده تکنیک عالی در مذاکره موفق باشید و خیلی راحت و ساده مراجعه کننده تان را قانع کنید .

درس

 1. تمام موارد مثبت و مواردی که باعث می شوند مراجعه کننده جذب خدمات ما شود ، متحرک ها هستند وتمام آنچه مراجعه کننده را می ترسانند و عامل بازدارنده جذب او میشوند ، موانع هستند .
 2. مکث طلایی

  برای این که بیان هر یک از محرک تاثیر گذاری بیشتری روی مراجعه کننده داشته باشد . نیاز است بعد از بیان کردن آن ، بین یک ثانیه تا نهایتا سه ثانیه مکث نمایید .
 3. تایید گرفتن

  هر سخنرانی به دنبال این است که مخاطبش را با خود همراه کند .
 4. جملات ناقص

  یکی دیگر از راه هایی که می توانید مراجعه کننده را با خود همراه کنید ،  بکار بردن جملات ناقص و نیمه تمام است .
 5. استفاده از مثال

  برای انتقال بهتر مفاهیم از مثال های مرتبط استفاده کنید .
 6. قیاس مع الفارق

  بعضی اوقات مراجعه کننده برای رد کردن قسمت هایی از صحبت های شما از استدلال ها و مثال هایی استفاده نماید .
 7. تغییر جهت در مکالمه

  بعضی اوقات ممکن است مراجعه کننده در طول جلسه اولیه  و یا در جلسات پیگیری سوالهایی بپرسد و یا جملاتی بگوید که کلا با ماهیت اصول و قوائد در دیجیتال مارکتینگ متفاوت باشد .
 8. تغییر جهت در نگرش

  گاهی اوقات ممکن است خود مراجعه کننده از تغییر جهت در مکالمه استفاده کنید !
 9. برگه نویسی جلسه

  (( هدف از نوشتن مطالب کلیدی برروی کاغذ، ماندگاری بیشتر اطلاعات درذهن مراجعه کننده است. ))
 10. ارتباط سازی

  هر جلسه تجربیات زیادی کسب میکنید ، تا بتوانید از این تجربیات برای برگزاری جلسات بعدی به بهترین شکل استفاده نمایید .
 11. نکته آخر

  در نتیجه باید از هر نگاه و هر کلمه و هر حرکت مشاور ، اعتقاد به کار و خدماتش ببارد !!!

مدرسان