مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

member-image
مهندس الناز صحبتی
کارشناس معماری و متخصص عکاسی و تصویربرداری
مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی

خدمات فن آوری ما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

بیا تجربه زندگی واقعی زندگی صرفه جویی کنید
member-image
مهندس الناز صحبتی
کارشناس معماری و متخصص عکاسی و تصویربرداری
مهندس برومند
مدیر آموزش لاین استور
مهندس درویش زاده
بنیانگذار دانشگاه مفهومی شبکه های اجتماعی
ساناز جوادی
Marketing Director